Monipuoliset liikenneturvallisuustilat

Vuonna 2008 valmistunut liikenneturvallisuustila on osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi ja osaltaan lisännyt koulutus- ja palvelutasoamme. Tilaa käytetään kuljettajakoulutuksen yhteydessä, osana teoriaopetusta.

Käytännössä olemme todenneet, että em. tila soveltuu hyvin myös eri-ikäisten tienkäyttäjäryhmien koulutuspaikaksi, joille rataharjoittelu ei ole perusteltua, tai mahdollista.

Tässä lähinnä passiiviseen turvallisuuteen painottuvassa tilassa voidaan demonstroida liikenneturvallisuuteen vaikuttavien turvalaitteiden oikean käytön, tai sitten käyttämättömyyden merkitystä perinteistä luokkaopetusta syvällisemmin.

Katso kuvia liikenneturvallisuustiloistamme: