Meillä on liukasta ympäri vuoden - Tervetuloa tutustumaan!

Olemme monipuolinen liikenneturvallisuuskeskus Jyvässeudulla!

Tietoja Ajoharjoitteluradastamme

Suoritusalueiden (suora, kaarre ja kitkaympyrä) pinnoitteet ovat Winter Friction pikijohdannainen pinnoite ja ylimaalattua elastomeeria, joka liukastetaan pelkällä vedellä. Talvikautena alueet ovat jäädytetyt. Pinnoitteet vahvistetaan ja paikataan talvirenkaiden aiheuttamasta kulumasta vuosittain.

Kuljettajakoulutuksessa käytettävät ajoharjoitteluradat ovat olleet käytössä jo noin kolmenkymmenen vuoden ajan. Radat ovat tarkoitettu ensisijaisesti ajokorttiin tähtäävän kuljettajakoulutuksen ympärivuotiseen harjoitteluun. Kokeneemmat kuljettajat hyödyntävät rataamme, varsinkin kuorma- ja rekka-autoilla harjoittelu on oleellisesti lisääntynyt.

Yritykset ovat kasvavissa määrin ottaneet ajoharjoittelun ja turvallisuuteen liittyvät asiat TyKy-päivien ohjelmaan. Tämänlaiseen toimintaan ajoharjoittelurata on omiaan.

Monipuoliset liikenneturvallisuustilat

Vuonna 2008 valmistunut liikenneturvallisuustila on osoittautunut toimivaksi kokonaisuudeksi ja osaltaan lisännyt koulutus- ja palvelutasoamme. Tilaa käytetään ensisijaisesti syventävän vaiheen kuljettajakoulutuksen yhteydessä, osana teoriaopetusta.

Käytännössä olemme todenneet, että em. tila soveltuu hyvin myös eri-ikäisten tienkäyttäjäryhmien koulutuspaikaksi, joille rataharjoittelu ei ole perusteltua, tai mahdollista.

Tässä lähinnä passiiviseen turvallisuuteen painottuvassa tilassa voidaan demonstroida liikenneturvallisuuteen vaikuttavien turvalaitteiden oikean käytön, tai sitten käyttämättömyyden merkitystä perinteistä luokkaopetusta syvällisemmin.

Laadukas kuljettajakoulutus

Ajo-oikeuteen tähtäävän koulutuksen yhteydessä radalla käydään yhden kerran.

Vapaaehtoiskoulutuksessa kuljettajat ovat jo kortillisia, mutta tulevat harjoittelemaan lisää ja kertaamaan asioita. Asiakkaina on niin liikenteen ammattilaisia, yrityksiä, yhteisöjä jne. Kursseihin voi sisällyttää liukkaan kelin harjoittelun lisäksi esim. ensiapukoulutusta, teoriaa.

Räätälöimme kaikki paketit ryhmän toiveiden mukaan. Yleensä niihin kuuluu ainakin johdatus päivän ohjelmaan, teoriaopetusta, yksilöllistä ajo-opetusta ja palautetta radalla sekä mieleenpainuva vierailu turvallisuustilassa.

Yleisin toteutus on kaksi (2) rataharjoitteita + 1,5 tuntia turvallisuustilaa sekä teoriaa.

Hinta määräytyy tarvittavien ammattitaitoisten kouluttajien mukaan.